مقـــدمه  :

      لازم به توضیح است که این مبحث شامل دو قست است : شبکه فولادی و شبکه پلی اتیلن که به اختصار در مورد نوع اول توضیح داده می شود . اجرای کلیه  عملیات شبکه گازرسانی بایستی مطابق مشخصات فنی زیر تحت نظارت و تایید مهندس یا نماینده او انجام گردد.

تجهیز کارگاه :

برای شروع عملیات لوله گذاری بایستی ابزار و لوازم لازم که به تایید مهندس یا نماینده او تکافوی شروع اجرای  کار را بنماید تهیه نموده بعلاوه دفتر کارگاهی پیمانکار و دستگاه نظارت – محا انبار کارگاه – و نگهبان باندازه کافی و سایر موارد مربوطه مهیا شود .

تهیه نقشه اجرایی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن :

پیمانکار بایستی زیر نظر مهندس یا نماینده او با توجه به نقشه های 2000/1  و نقشه های 200/1 تهیه شده از طرف کارفرما و اطلاعات ماخوذ از سازمانهای آب و برق و تلفن و غیره مسیر مناسبی جهت حفر کانال لوله گذاری انتخاب نماید سپس با تایید مهندس یا نماینده او این مسیر روی یک نسخه ترانسپارنت نقشه های 200/1 معابر مسیر لوله گذاری که در اختیار پیمانکار قرار گرفته است ترسیم گردد ......

شکافتن آسفالت :

این عمل پس از تعیین مسیر و بوسیله ماشین آسفالت شکافی انجام می شود ، قطعات شکافته شده باید هنگامی برداشته شود که عمل حفاری کانالها متعاقب آن انجام گیرد .

 

 

حفر کانال ( ترانشه ) :

حداقل عمق کانال یکصد و ده سانتیمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتیمتر بعلاوه قطر لوله خواهد بود .در محل هایی که لوله گاز باید از موانع زیر زمینی از قبیل حوضچه های مخابراتی ، لوله آب و غیره عبور نماید بایستی روی لوله گاز 40 سانتیمتر تا زیر مانع فاصله داشته باشد .

زنگ زدایی و عایقکاری لوله ها:

اجرای عملیات زنگ زدایی و عایقکاری گرم یا سرد لوله ها مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای موجود می باشد .

 روش بارگیری ، حمل تخلیه لوله های عایقکاری شده – شیر ها و اتصالات :

لوله ها بایستی با وسایل و تجهیزات مناسبی بارگیری شده و برای چیدن آنها روی وسیله نقلیه بالشتک های مناسب استفاده شود . و ....

دسته کردن ، ریسه چیدن و ردیف کردن لوله  :

لوله هایی که در کنار کوچه یا خیابان رویهم چیده می شوند می بایست،  اولادر لابلای آنها حتما از بالشتک استفاده شود . ثانیا از درپوش های چوبی و پلاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ آب ، خاک و غیره در دو طرف آن استفاده کرد .

جوشـــکاری   :

اجرای عملیات جوشکاری مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای موجود می باشد .

بازرسی فنی جوشـــها بوسیله عکسبرداری   :

اجرای عملیات بازرسی فنی جوشـــها بوسیله عکسبرداری مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای موجود می باشد  .

گذاشتن لوله های جوشـــکاری شده بداخل کانال   :

    جهت گذاردن لوله در کانال بایستی از کلیه وسایل مناسب باندازه کافی از قبیل قرقره ، بالشتک و .... زیر نظر ناظر استفاده شود بطوریکه هیچگونه آسیبی به عایق لوله ها نرسد .

  پر کردن کانالها بعد از لوله گذاری   :

قبل از پر کردن کانال بایستی عملیات زیر انجام شده باشد :

-          تفسیر فیلم و تایید جوشها.

-          تکمیل عایق سربند ها .

-          آزمایش عایق لوله ها .

-          ......

  باز سازی مسیر بحالت اولیه  :

بازسازی کلیه قسمت های مسیر لوله گذاری اعم از بتن و موزاییک یا چمن ، آسفالت و .... پس از پر کردن کانال انجام پذیرد .

نصـــــب  علائم   :

برای مشخص شدن محل دقیق شیر ها در شبکه های شهری و یا خطوط حلقه کمربندی ( شبکه نغذیه ) و تغییر مسیر خطوط لوله در خارج شهر ها یا حریم اتوبانها با توجه به دستورالعمل موجود علامت گذاری می شود .

دوره های گذرانده شده حین خدمت در محل تعیین شده *:*  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت   توسط عباس اکبری  |